adresa pokretača povrata (poruke)


adresa pokretača povrata (poruke)
originator return address
* * *
• originator return address

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.